Trafikolycka

2017-06-01 21:23:00

På polisens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Tre personbilar i kollision, Pepparholm.

En trafikolycka inträffar i västergående körriktning på Öresundsbron i höjd med Pepparholm där tre personbilar kolliderar. Olyckan kan orsaka störningar i trafiken. Olyckan hanteras av dansk polis.

Se händelsen på polisen.se