Explit AB

Skåne län

Information

Explit AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Explit AB finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Explit AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har ej F-skatt. Explit AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Explit AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 040-295680.

Malmö arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Explit AB Privat, ej börsnoterat.

Explit AB har idag 556719-9095 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Explit AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende IT-lösningar, värdepappershandel, äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

I Explit AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Grip, Lars Håkan som är född 1970 och har titeln VD, Grip, Lars Håkan som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Tomas Gunnar som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Axelsson, Jessica Kristin som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergön, Per Erik Johan som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Rolf Ingvar som är född 1954 och har titeln RevisorDyberg Nilsson, Ingrid G Ann-Sofie som är född 1964 och har titeln Revisorssuppleant, Rolf Nilsson Revision AB som är född och har titeln Revisor, .