Malmöcity Schakt AB

Skåne län

Information

Malmöcity Schakt AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Malmöcity Schakt AB finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Malmöcity Schakt AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Malmöcity Schakt AB har haft sedan 2008-10-30. Malmöcity Schakt AB har funnits sedan och 2007-08-03 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Malmöcity Schakt AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Svansjög. 29, 217 66, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 040-270950.

Malmö arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Malmöcity Schakt AB Privat, ej börsnoterat.

Malmöcity Schakt AB har idag 556719-0094 som sitt organisationummer.

Uppgift om firmateckning saknas Bolaget saknar registrerad styrelse. är den som för stunden ansvarar för Malmöcity Schakt AB

Bolaget ska bedriva schakt och rivningsarbeten och därmed förenlig verksamhet.

I Malmöcity Schakt AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Moosberg, Bengt Ola Rikard som är född 1972 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .