Merit utbildning Malmö AB

Skåne län

Information

Merit utbildning Malmö AB är ett företag som finns i Malmö. I Merit utbildning Malmö AB finns det lite olika personer som är förknippade och det är Dall, Monika som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Hammar, Petra Viveka som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Åkerman, Sven Hilding Hjalmar som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Blagojevic, Anna Carolina som är född 1972 och har titeln Suppleant, Persson, Mats Fredrik som är född 1966 och har titeln Revisor, Ekonomikonsult i Malmö AB som är född och har titeln Revisor.

Vill man kunna komma i kontakt med Merit utbildning Malmö AB så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Merit utbildning Malmö AB på telefon 040-215045.

Bolaget ska bedriva språkutbildning med utgångspunkt i yrkesidentitet och erfarenhet. Utbildningsinsatser som förbereder för arbete (kartläggning av kompetens, meritportfölj, vägledning förberedelser för validering, kontakter med arbetsgivare, matchning, praktik, svenska som andraspråk, samhällsorientering). Stöd åt kommuner, vilket innebär uppföljning av upphandlad verksamhet, kartläggning och studieplanering, utvärdering och bedömning. Kompetensutveckling för lärare, utbildare och skolor. Skriva anbudssvar i samarbete med andra utbildningssamordnare. Språkutveckling för anställda på företag , myndigheter och organisationer. · Språkutveckling för anställda på företag, myndigheter och organisationer

Idag är Merit utbildning Malmö AB av bolagstypen Aktiebolag.

Merit utbildning Malmö AB är ett av många företag som finns i Skåne län och Malmö arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Merit utbildning Malmö AB innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 2006-12-23 och Merit utbildning Malmö AB är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 2007-01-04.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Merit utbildning Malmö AB så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen

Merit utbildning Malmö AB har 556717-4817 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Skåne län.