NAPF Gutuda AB

Skåne län

Information

NAPF Gutuda AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där NAPF Gutuda AB finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. NAPF Gutuda AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket NAPF Gutuda AB har haft sedan -0001-11-30. NAPF Gutuda AB har funnits sedan och 2006-11-30 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till NAPF Gutuda AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 031-518576.

Malmö arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är NAPF Gutuda AB Privat, ej börsnoterat.

NAPF Gutuda AB har idag 556709-2001 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Bruhn, Michael -Ekstrand, Maria Ulrika Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för NAPF Gutuda AB

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag, äga och förvalta samt köpa och sälja fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I NAPF Gutuda AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Ekstrand, Maria Ulrika som är född 1965 och har titeln Extern firmatecknare, Bruhn, Michael som är född och har titeln VD,Bosatt utomlands inom EES, Bruhn, Michael som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Adolph, Frej som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordström, Per Ingvar som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersen, Jeppe Bo som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EESÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Christiansson, Sven Åke som är född 1954 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .