Centerplan Brattberget AB

Skåne län

Information

Centerplan Brattberget AB är ett av många företag som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Centerplan Brattberget AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Centerplan Brattberget AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 2005-08-22.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Centerplan Brattberget AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Malmö arbetar för att företag som Centerplan Brattberget AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Centerplan Brattberget AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Skåne län.

Bolaget ska förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter.

Firmatecknare för Centerplan Brattberget AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Centerplan Brattberget AB och det är följande personer, Boström, Lars Samuel som är född 1966 och har titeln VD, Larsson, Josef Bertil som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Ekelund, Per Olof Artur som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Boström, Lars Samuel som är född 1966 och har titeln Suppleant, Persson, Mats Christer Roland som är född 1965 och har titeln Revisor, Deloitte AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Centerplan Brattberget AB är 556684-7033.