REWIIRED AB

Skåne län

Information

REWIIRED AB är ett av många företag som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som REWIIRED AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

REWIIRED AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 2005-05-19. Men sedan 2008-02-07 så har REWIIRED AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Jungmansg. 12, 211 19, Malmö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på REWIIRED AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 070-7546639.

Malmö arbetar för att företag som REWIIRED AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för REWIIRED AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Skåne län.

Bolaget ska bestå i att marknadsföra, sälja och distribuera produkter så som musik, film, spel samt andra digitala filer.

Firmatecknare för REWIIRED AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till REWIIRED AB och det är följande personer, Lindstrand, Bengt Stefan som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Hultman, Ola Andreas som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Hans Gunnar som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Sollerhed Fahlén, Gerd Ingrid som är född 1957 och har titeln Revisor, Bogren, John Erik som är född 1953 och har titeln Revisorssuppleant, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för REWIIRED AB är 556680-7813.