ACE Properties Acquisition E AB

Skåne län

Information

ACE Properties Acquisition E AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där ACE Properties Acquisition E AB finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. ACE Properties Acquisition E AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket ACE Properties Acquisition E AB har haft sedan 2005-09-08. ACE Properties Acquisition E AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till ACE Properties Acquisition E AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Ö. Promenaden 7A, 211 28, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Malmö arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är ACE Properties Acquisition E AB Privat, ej börsnoterat.

ACE Properties Acquisition E AB har idag 556679-8178 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna Firman tecknas två i förening av -Eek, Stefan Daniel -Mellberg, Karl Philip -Nordholm, Jan Magnus är den som för stunden ansvarar för ACE Properties Acquisition E AB

Bolaget ska äga och förvalta fast egendom och fastighetsägande bolag samt därmed förenlig verksamhet.

I ACE Properties Acquisition E AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Eek, Stefan Daniel som är född 1974 och har titeln Extern firmatecknare, Nordholm, Jan Magnus som är född 1974 och har titeln Extern firmatecknare, Hall, Lars Patrik som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Rode, Hans Pontus John som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Mellberg, Karl Philip som är född 1970 och har titeln Suppleant, Andersson, Hans Ulf Patrik som är född 1968 och har titeln RevisorAndersson & Norberg Kommanditbolag som är född och har titeln Revisor, .