Colorama AB

Skåne län

Information

Colorama AB är ett av många verksamheter som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Colorama AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Colorama AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2005-05-26.

Colorama AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 2005-01-21. Men sedan 2005-08-01 så har Colorama AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Vattenverksv. 64, 212 43, Malmö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Colorama AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 040-6603100.

Malmö arbetar för att verksamheter som Colorama AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Colorama AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget skall främja till Colorama-konceptet anslutna bolags ekonomiska intressen genom att sluta samarbetsavtal med leveran- törer samt att i övrigt tillhandahålla varor, servicetjänster, marknadsföring, utbildning och butiksutveckling samt därmed förenlig verksamhet för att befrämja en lönsam färghandelsrörelse för de anslutna bolagen.

Firmatecknare för Colorama AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Colorama AB och det är följande personer, Hansson, Lars Ola Fredrik som är född 1963 och har titeln Extern VD, Bäckström, Knut Per Inge som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Apell, Sven Anders Börje som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Broholt, Jens som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Eriksson, John Krister Holmfrid som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Feldt, Leif Gustaf som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot.Holm, Per Jonas Ingvar som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Wallstén, Gunilla som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundqvist, Thomas Gustav som är född 1959 och har titeln Suppleant.Bengtsson, Björn David som är född 1966 och har titeln Revisor.Nilsson, Lars Anders Per som är född 1965 och har titeln Revisorssuppleant.Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Colorama AB är 556675-0229.