Dagon Halmstad AB

Skåne län

Information

Dagon Halmstad AB är ett av många företag som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Dagon Halmstad AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Dagon Halmstad AB är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 2005-08-01.

Dagon Halmstad AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 2005-01-20. Men sedan 2005-08-01 så har Dagon Halmstad AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Dagon Halmstad AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 035-127340.

Malmö arbetar för att företag som Dagon Halmstad AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Dagon Halmstad AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Skåne län.

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, bedriva fastighetsförvaltning, bedriva handel med fastigheter och värdepapper samt bedriva konsultverksamhet inom det fastighetstekniska samt fastighetsekonomiska området ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Dagon Halmstad AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -ledamöterna i förening med -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Dagon Halmstad AB och det är följande personer, Stjernborg Eriksson, Sven Roger som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Rosvall, Lars Inge Gunnar som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Lars Anders Peter som är född 1959 och har titeln Suppleant, Nilsson, Lars Anders Per som är född 1965 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Dagon Halmstad AB är 556674-9668.