Dagon Amazun AB

Skåne län

Information

Dagon Amazun AB är ett av många verksamheter som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Dagon Amazun AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Dagon Amazun AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2005-08-01.

Dagon Amazun AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 2004-04-08. Men sedan 2005-08-01 så har Dagon Amazun AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Dagon Amazun AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 035-127340.

Malmö arbetar för att verksamheter som Dagon Amazun AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Dagon Amazun AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget skall bedriva byggadministration samt äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Dagon Amazun AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -ledamöterna i förening med -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Dagon Amazun AB och det är följande personer, Stjernborg Eriksson, Sven Roger som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Rosvall, Lars Inge Gunnar som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Lars Anders Peter som är född 1959 och har titeln Suppleant, Nilsson, Lars Anders Per som är född 1965 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Dagon Amazun AB är 556659-5913.