Tankia AB

Skåne län

Information

Tankia AB är ett av många verksamheter som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Tankia AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Tankia AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2003-08-28.

Tankia AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 2003-07-14. Men sedan 2003-09-18 så har Tankia AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till KAVRÖVÄGEN 25, 296 35, Åhus. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Tankia AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0708-466776.

Malmö arbetar för att verksamheter som Tankia AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Tankia AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget skall bedriva åkeriverksamhet samt teknisk konsulting ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Tankia AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Tankia AB och det är följande personer, Olsson, Rolf Bjarne Christian som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Stig Arne Roland som är född 1945 och har titeln Suppleant, Ingemansson, Mats Göran Mikael som är född 1954 och har titeln Revisor, Lövgren, Mats Carl Tage som är född 1954 och har titeln Revisorssuppleant, Horwath Sydrevisioner Malmö AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Tankia AB är 556646-6180.