BeeDeeOoo Skåne AB

Skåne län

Information

BeeDeeOoo Skåne AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där BeeDeeOoo Skåne AB finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. BeeDeeOoo Skåne AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket BeeDeeOoo Skåne AB har haft sedan 2005-04-28. BeeDeeOoo Skåne AB har funnits sedan och 2003-10-09 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till BeeDeeOoo Skåne AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Skeppsg. 9, 211 19, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Malmö arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är BeeDeeOoo Skåne AB Privat, ej börsnoterat.

BeeDeeOoo Skåne AB har idag 556625-9858 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Knutsson, Berth Åke -Olsson, Jan Kenneth -Raue, Bertil Ulf Moritz -Wallin, Claes-Stefan är den som för stunden ansvarar för BeeDeeOoo Skåne AB

Bolaget skall bedriva revisionsbyråverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

I BeeDeeOoo Skåne AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Olsson, Jan Kenneth som är född 1951 och har titeln Extern VD, Raue, Bertil Ulf Moritz som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Knutsson, Berth Åke som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Wallin, Claes-Stefan som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Erlinder, Hans Georg Bo som är född 1950 och har titeln Revisor, Ehrlinders Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor.