Malmö Spol- och Miljöservice AB

Skåne län

Information

Malmö Spol- och Miljöservice AB är ett företag som finns i Malmö. I Malmö Spol- och Miljöservice AB finns det lite olika personer som är förknippade och det är Hylander, Roy Ingemar som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Persson, Ulf Christer som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Helene Katarina som är född 1964 och har titeln Suppleant, Persson, Kerstin Annika som är född 1956 och har titeln Suppleant, Jönsson, Lars Gustav som är född 1950 och har titeln Revisor, Grant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor.

Vill man kunna komma i kontakt med Malmö Spol- och Miljöservice AB så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Malmö Spol- och Miljöservice AB på telefon 040-212120.

Bolaget skall utföra avloppsspolning och slamsugning, förvalta samt köpa och sälja värdepapper, äga, förvalta, hyra och hyra ut fastigheter, äga och hyra ut industrimaskiner, bilar och andra inventerier inom företrädesvis transport-, miljö-, byggnads och anläggningsbranscherna. Därutöver skall bolaget arbeta med miljövård och miljösanering, samt återvinning, utföra olika slags markarbeten samt idka med ovan nämnda verksamheter förenlig verksamhet.

Idag är Malmö Spol- och Miljöservice AB av bolagstypen Aktiebolag.

Malmö Spol- och Miljöservice AB är ett av många företag som finns i Skåne län och Malmö arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Malmö Spol- och Miljöservice AB innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 2001-04-13 och Malmö Spol- och Miljöservice AB är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 2001-04-13.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Malmö Spol- och Miljöservice AB så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Hylander, Roy Ingemar -Persson, Ulf Christer

Malmö Spol- och Miljöservice AB har 556602-9798 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Skåne län.