BioBalance AB

Skåne län

Information

BioBalance AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där BioBalance AB finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. BioBalance AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket BioBalance AB har haft sedan 2004-08-09. BioBalance AB har funnits sedan och 2001-05-15 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till BioBalance AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Per Albin Hanssons v. 41, 214 32, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Malmö arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är BioBalance AB Privat, ej börsnoterat.

BioBalance AB har idag 556586-7818 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för BioBalance AB

Bolaget skall bedriva forskning, utveckling och försäljning av utbildning och teknologi om energetiska, emotionella och mentala funktioner och biologiska system, med syfte att träna varje människa till insikt och kunskap som utvecklar hälsa, välmående och kreativitet, med konsekvens av förbättrade prestationer. utgångspunkten är att stärka och utveckla individen själv genom förståelse och kunskap för de faktorer som bygger, reglerar, stabiliserar och utvecklar livskvalitet och livskompetens. Utbildningarna genomförs utifrån nya pedagogiska principer, som stimulerar till snabb individuell inlärning, genom självintruerande metodik separat eller i kombination med s.k. "e-learning", och nya diagnostiska IT-verktyg, med tillämplighet för pedagogisk biofeedback inom ramen för all utbildning samt därmed förenlig verksamhet.

I BioBalance AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johansson, Ulf Benny som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Fröderberg, Sven Lennart som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Alf Kenth som är född 1954 och har titeln Suppleant, Carlsson, Nils Carl Göran som är född 1952 och har titeln Revisor, Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, .