Willquist Holding AB

Skåne län

Information

Willquist Holding AB är ett av många verksamheter som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Willquist Holding AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Willquist Holding AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1999-12-01.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Willquist Holding AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 013-246310.

Malmö arbetar för att verksamheter som Willquist Holding AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Willquist Holding AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget skall äga och förvalta aktier och värdepapper, utföra juridiska tjänster innefattande juridisk rådgivning, juridiska processer och tvistemål och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Willquist Holding AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Hallin, Sven Magnus Firman tecknas i förening av -Grönkvist, Nils Gunnar Erik -Hallqvist, Göran Ingvar.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Willquist Holding AB och det är följande personer, Hallin, Sven Magnus som är född 1967 och har titeln VD, Hallin, Sven Magnus som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Grönkvist, Nils Gunnar Erik som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Hallqvist, Göran Ingvar som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, SET Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, Malmsten, Gunilla Elise som är född 1946 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Organisationsnummer för Willquist Holding AB är 556580-5289.