Ackordscentralen Malmö Aktiebolag

Skåne län

Information

I Malmö finns det ett Aktiebolag som heter Ackordscentralen Malmö Aktiebolag. Det finns flera verksamheter som liknar Ackordscentralen Malmö Aktiebolag i Skåne län. Malmö är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Ackordscentralen Malmö Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 2000-02-29 och det finns flera verksamheter som är det i Skåne län.

Sedan 1999-12-06 så har Ackordscentralen Malmö Aktiebolag varit registrerat och sedan 2000-02-29 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Ackordscentralen Malmö Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler verksamheter som är det i Malmö.

Vill man komma i kontakt med Ackordscentralen Malmö Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Hjälmareg. 3, 211 18, Malmö. Vi ni istället prata med Ackordscentralen Malmö Aktiebolag så kan ni göra det på 040-74185.

Bolaget skall 1. Tillvarataga leverantörernas och övriga fordringsägares intressen i samband med företagasrekonstruktioner och insolvensfall med beaktande jämväl av de anställdas och samhällets intressen. 2. Främja sådana förändringsprocesser inom näringsliv och förvaltning som syftar till att skapa och vidmakthålla effektiva och lönsamma företag. 3. Främja forskning och utbildning i frågor med anknytning till verksamheten. 4. Bedriva affärsjuridisk verksamhet

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Atteryd, Bo Lennart som är född 1953 och har titeln VD, Atteryd, Bo Lennart som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Kubu, Per Mikael som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Eliasson, Anders Ingvar som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Gavel, Staffan Gunnar Erik som är född 1948 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Atteryd, Bo Lennart -Kubu, Per Mikael .

Ackordscentralen Malmö Aktiebolag har 556580-0777 som sitt organisationsnummer.