Heyman Fond & Försäkring AB

Skåne län

Information

Heyman Fond & Försäkring AB är ett av många företag som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Heyman Fond & Försäkring AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Heyman Fond & Försäkring AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1999-04-27.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Heyman Fond & Försäkring AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 040-6655600.

Malmö arbetar för att företag som Heyman Fond & Försäkring AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Heyman Fond & Försäkring AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Skåne län.

Bolaget skall bedriva försäkringsmäkleri och fondförmedling samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Heyman Fond & Försäkring AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Heyman Fond & Försäkring AB och det är följande personer, Heyman, Tony som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Heyman, Anna Helena som är född 1968 och har titeln Suppleant, Nilsson, Lars Anders Per som är född 1965 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Heyman Fond & Försäkring AB är 556569-4618.