Euro-Diagnostica AB

Skåne län

Information

Euro-Diagnostica AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Euro-Diagnostica AB finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Euro-Diagnostica AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Euro-Diagnostica AB har haft sedan 2006-08-24. Euro-Diagnostica AB har funnits sedan och 2006-08-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Euro-Diagnostica AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Lundav. 151, 212 24, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-537600.

Malmö arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Euro-Diagnostica AB Privat, ej börsnoterat.

Euro-Diagnostica AB har idag 556564-0645 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Hobbs, Jeffrey David Firman tecknas av -Schropp, Erik Henricus Maria i förening med en av -Collin, Jan-Erik -Wieslander, Sten Jörgen Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Euro-Diagnostica AB

Bolaget skall äga och förvalta bolag inom den farmaceutiska branschen samt att tillverka, utveckla och idka handel med medicinska, diagnostiska, farmaceutiska och kemisk-tekniska produkter, att förvärva och upplåta licenser och agenturer för sådana produkter och motsvarande rättigheter, samt idka därmed förenlig verksamhet sam att idka finansiell verksamhet. Bolaget skall dock ej driva sådan verksamhet som avses i lag 2004:297 om bank- och finansieringsrörelse.

I Euro-Diagnostica AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Collin, Jan-Erik som är född 1951 och har titeln VD, Collin, Jan-Erik som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Hobbs, Jeffrey David som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Long, Ronald Eric som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Nuorti, Susanne Elisabeth som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Schropp, Erik Henricus Maria som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EESWieslander, Sten Jörgen som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Thuresson, Tomas Johan som är född 1964 och har titeln Huvudansvarigrevisor.