Ditt Broderi Broddex AB

Skåne län

Information

Ditt Broderi Broddex AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Ditt Broderi Broddex AB finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Ditt Broderi Broddex AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Ditt Broderi Broddex AB har haft sedan 1999-01-01. Ditt Broderi Broddex AB har funnits sedan och 1999-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Ditt Broderi Broddex AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Nobelv. 94, 212 15, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 040-6610999.

Malmö arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Ditt Broderi Broddex AB Privat, ej börsnoterat.

Ditt Broderi Broddex AB har idag 556561-8245 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Ditt Broderi Broddex AB

Bolaget skall bedriva tillverkning och handel med broderier, värdepappersförvaltning samt annan därmed förenlig verksamhet.

I Ditt Broderi Broddex AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Olsson, Göran Fredrik som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Olsson, Dan Mattias som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Björn Rickard som är född 1964 och har titeln Suppleant, Jarl, Pierre Mikael som är född 1970 och har titeln Revisor, Eriksson, Per Ingvar som är född 1949 och har titeln Revisorssuppleant, Grant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor.