Läkarnas Finans & Försäkringsservice CAB AB

Skåne län

Information

Läkarnas Finans & Försäkringsservice CAB AB är ett av många verksamheter som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Läkarnas Finans & Försäkringsservice CAB AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Läkarnas Finans & Försäkringsservice CAB AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1998-01-01.

Läkarnas Finans & Försäkringsservice CAB AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1998-10-07.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till V. Storg. 6, 553 15, Jönköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Läkarnas Finans & Försäkringsservice CAB AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Malmö arbetar för att verksamheter som Läkarnas Finans & Försäkringsservice CAB AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Läkarnas Finans & Försäkringsservice CAB AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget skall bedriva förmedling av försäkringar och finasiella tjänster, att äga och förvalta fast och lös egendom, ävensom att idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Läkarnas Finans & Försäkringsservice CAB AB är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Läkarnas Finans & Försäkringsservice CAB AB och det är följande personer, Bankert, Carl-Axel Arvid som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Bankert, Lena Elisabet som är född 1955 och har titeln Suppleant, Ortman, Hans Gustav som är född 1948 och har titeln Revisor, ORTMAN & D Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Läkarnas Finans & Försäkringsservice CAB AB är 556560-5689.