LN Förvaltnings AB

Skåne län

Information

LN Förvaltnings AB är ett av många företag som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som LN Förvaltnings AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

LN Förvaltnings AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1998-08-20.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Frihamnsplatsen 1, 211 20, Malmö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på LN Förvaltnings AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 040-104125.

Malmö arbetar för att företag som LN Förvaltnings AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för LN Förvaltnings AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Skåne län.

Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom ventilation och elteknik samt handel med tillhörande material. Verksamheten bedrivs såväl inom som utom landet. Bolaget skall äga och förvalta värdepapper och fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för LN Förvaltnings AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Johansson, Mats Göran -Åkesson, Ulf Bertil Waldus.

Det finns idag lite personer som är kopplade till LN Förvaltnings AB och det är följande personer, Johansson, Mats Göran som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Åkesson, Ulf Bertil Waldus som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Lars Harald som är född 1944 och har titeln Suppleant, Frank, Bengt Niclas Valdemar som är född 1966 och har titeln Revisor, Rosengren & Partners Revision Aktiebolag som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för LN Förvaltnings AB är 556558-8877.