Navigator AB

Skåne län

Information

Navigator AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Navigator AB finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Navigator AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Navigator AB har haft sedan 2006-06-03. Navigator AB har funnits sedan och 2006-06-03 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Navigator AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Slottsg. 18, 211 33, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 070-7433142.

Malmö arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Navigator AB Privat, ej börsnoterat.

Navigator AB har idag 556557-4646 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Navigator AB

Bolaget skall bedriva verksamhet avseende juridiska och ekonomiska konsultationer samt äga och förvalta fast och lös egendom.

I Navigator AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Brekell, Helge Sören som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Tannäng, Elsa Kerstin Birgitta som är född 1947 och har titeln Suppleant, Fexby, Bengt Arne som är född 1948 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .