Täta Tak Förvaltnings AB

Skåne län

Information

Täta Tak Förvaltnings AB är ett av många bolag som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Täta Tak Förvaltnings AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Täta Tak Förvaltnings AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1998-04-27.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Strandbadsv. 19A, 252 29, Helsingborg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Täta Tak Förvaltnings AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Malmö arbetar för att bolag som Täta Tak Förvaltnings AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Täta Tak Förvaltnings AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Skåne län.

Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom byggbranschen i egen eller dotterbolags regi samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom idka handel med värdepapper samt förvalta fast egendom.

Firmatecknare för Täta Tak Förvaltnings AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Täta Tak Förvaltnings AB och det är följande personer, Lagström Radomski, Tobias Mikael som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Lagström Radomski, Anna Maria som är född 1975 och har titeln Suppleant, Hultén, Ove Christofer som är född 1962 och har titeln Revisor, Grant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Täta Tak Förvaltnings AB är 556554-7808.