Robert Hanssons Åkeri i Malmö Aktiebolag

Skåne län

Information

Robert Hanssons Åkeri i Malmö Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Robert Hanssons Åkeri i Malmö Aktiebolag finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Robert Hanssons Åkeri i Malmö Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Robert Hanssons Åkeri i Malmö Aktiebolag har haft sedan 1998-01-01. Robert Hanssons Åkeri i Malmö Aktiebolag har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Robert Hanssons Åkeri i Malmö Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Lergöksg. 100, 215 79, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 070-5518382.

Malmö arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Idag är Robert Hanssons Åkeri i Malmö Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Robert Hanssons Åkeri i Malmö Aktiebolag har idag 556550-6952 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Robert Hanssons Åkeri i Malmö Aktiebolag

Bolaget skall bedriva åkerirörelse samt därmed jämförlig verksamhet inom området transporttjänster. Bolagets verksamhet kan även komma att omfatta förvaltning och innehav av fast egendom. Därutöver tillåts bolaget att placera överskottslikviditet i svenska och utländska aktier och aktiefonder.

I Robert Hanssons Åkeri i Malmö Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hansson, Kent Robert som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Eva Berit Ellen som är född 1957 och har titeln Suppleant, Svahn, Lena Solvig Ann-Charlott som är född 1958 och har titeln Revisor, Lena Svahn Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .