Fastighetsaktiebolaget Centralposthuset i Malmö

Skåne län

Information

I Malmö finns det ett Aktiebolag som heter Fastighetsaktiebolaget Centralposthuset i Malmö. Det finns flera bolag som liknar Fastighetsaktiebolaget Centralposthuset i Malmö i Skåne län. Malmö är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Fastighetsaktiebolaget Centralposthuset i Malmö är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1998-01-01 och det finns flera bolag som är det i Skåne län.

Sedan 1997-11-11 så har Fastighetsaktiebolaget Centralposthuset i Malmö varit registrerat och sedan 1998-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Fastighetsaktiebolaget Centralposthuset i Malmö Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Malmö.

Vill man komma i kontakt med Fastighetsaktiebolaget Centralposthuset i Malmö så kan man gör det genom att posta ett brev till S. Förstadsg. 4, 211 43, Malmö. Vi ni istället prata med Fastighetsaktiebolaget Centralposthuset i Malmö så kan ni göra det på 040-6644722.

Bolaget skall i eget namn eller genom dotter- eller intresse- bolag: äga och förvalta fast egendom, samt utöva annan därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Hammarström, Per Anders som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundsgård, Johan Martin Vilhelm som är född 1953 och har titeln Suppleant, KPMG AB som är född och har titeln Revisor, Melzig Henriksson, Eva Susanne som är född 1961 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten .

Fastighetsaktiebolaget Centralposthuset i Malmö har 556548-1917 som sitt organisationsnummer.