Fastighets AB Bellevuegården

Skåne län

Information

Fastighets AB Bellevuegården är ett av många verksamheter som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Fastighets AB Bellevuegården finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Fastighets AB Bellevuegården som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1997-10-31. Men sedan 2000-09-12 så har Fastighets AB Bellevuegården varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Stortorget 9, 211 22, Malmö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Fastighets AB Bellevuegården så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 040-6206200.

Malmö arbetar för att verksamheter som Fastighets AB Bellevuegården ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Fastighets AB Bellevuegården. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att själv eller genom hel- eller delägda bolag förvärva fastigheter och tomträtter samt förvalta fast och lös egendom och bedriva därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Fastighets AB Bellevuegården är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Armstrong Darvik, Christel Elisabeth -Johansson, Leif Lennart -Olsson, Dan Sten Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Fastighets AB Bellevuegården och det är följande personer, Johansson, Leif Lennart som är född 1944 och har titeln VD, Johansson, Leif Lennart som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Dan Sten som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Armstrong Darvik, Christel Elisabeth som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Malm, Jan Olof som är född 1960 och har titeln Revisor, Wallquist, Cronie Sten Leo som är född 1958 och har titeln Revisorssuppleant.KPMG AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Fastighets AB Bellevuegården är 556547-7535.