E.ON Nordic Invest AB

Skåne län

Information

E.ON Nordic Invest AB är ett av många bolag som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som E.ON Nordic Invest AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

E.ON Nordic Invest AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1996-03-21.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Anna Lindhs plats 4, 205 09, Malmö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på E.ON Nordic Invest AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Malmö arbetar för att bolag som E.ON Nordic Invest AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för E.ON Nordic Invest AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Skåne län.

Föremålet för bolagets verksamhet är att projektera, bygga, äga och driva kraftverk, producera, köpa och försälja energi, såsom värme och elektrisk kraft, äga aktier och andelar i bolag inom energiområdet, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för E.ON Nordic Invest AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till E.ON Nordic Invest AB och det är följande personer, Buskhe, Kurt Ove Håkan som är född 1963 och har titeln VD, Buskhe, Kurt Ove Håkan som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Delbrück, Christopher Jost som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Ahlgren, Sven Johan som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Willfors, Hans Magnus som är född 1963 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Organisationsnummer för E.ON Nordic Invest AB är 556530-6437.