AB Peterstorp-Vargen

Skåne län

Information

AB Peterstorp-Vargen hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där AB Peterstorp-Vargen finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. AB Peterstorp-Vargen tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har ej F-skatt. AB Peterstorp-Vargen har funnits sedan .

Vill ni skicka post till AB Peterstorp-Vargen så kan ni göra det genom att skicka er post till 211 15 Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 040-357800.

Malmö arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är AB Peterstorp-Vargen Privat, ej börsnoterat.

AB Peterstorp-Vargen har idag 556518-6227 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Carlsson, Michael Karl Peter -Caroli, Claes -Lundberg, Anders Georg Theodor -Nilsson, Jenny Birgitta Elisabet -Strand, Nils Olle Fritiof -Thulin, Maj-Britt -Zetterman, Mimmi Ann-Marie M Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Styrelsen skall bestå av 7 ledamöter och 1 suppleant. är den som för stunden ansvarar för AB Peterstorp-Vargen

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I AB Peterstorp-Vargen så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Carlsson, Michael Karl Peter som är född 1963 och har titeln Extern VD, Caroli, Claes som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Frank, Rolf Peter Mikael som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Lundberg, Anders Georg Theodor som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Jenny Birgitta Elisabet som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Schumann, Tommy Roland som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantStrand, Nils Olle Fritiof som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Thulin, Maj-Britt som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Zetterman, Mimmi Ann-Marie M som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamotAndersson, Björn Olof som är född 1953 och har titeln SuppleantLind, Tommy Stefan Natale som är född 1958 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantNilsson, Monica Maria som är född 1948 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantSjöberg, Jan Axel Peter som är född 1950 och har titeln RevisorGunnarsson, Lars Johan Peter som är född 1972 och har titeln RevisorssuppleantErnst & Young AB som är född och har titeln Revisor.