Visionova Holding AB

Skåne län

Information

Visionova Holding AB är ett av många bolag som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Visionova Holding AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Visionova Holding AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1995-08-23. Men sedan 2008-12-04 så har Visionova Holding AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Magasinsg. 7 B, 791 37, Falun. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Visionova Holding AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 023-792300.

Malmö arbetar för att bolag som Visionova Holding AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Visionova Holding AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Skåne län.

Bolagets verksamhet är att bedriva IT-konsultverksamhet med inriktning på systemutveckling, förvaltning och handel med värdepapper, samt därtill hörande verksamhet.

Firmatecknare för Visionova Holding AB är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Visionova Holding AB och det är följande personer, Borgs, Anders Viktor som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahle, Inger Margareta som är född 1957 och har titeln Suppleant, Sundström, Hans Ruben som är född 1957 och har titeln Revisor, Grant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Visionova Holding AB är 556517-1245.