Softmaker Syd Aktiebolag

Skåne län

Information

Softmaker Syd Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Softmaker Syd Aktiebolag finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Softmaker Syd Aktiebolag som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1995-06-01.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Softmaker Syd Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 040-306042.

Malmö arbetar för att verksamheter som Softmaker Syd Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Softmaker Syd Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget skall bedriva Caféverksamhet Uthyrning av datorplatser Webbproduktion Webbhotelluthyrning Samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Softmaker Syd Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Softmaker Syd Aktiebolag och det är följande personer, Iskander, Elias som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Helen Marie-Louise som är född 1963 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Bengtsson, Björn David som är född 1966 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Softmaker Syd Aktiebolag är 556512-6918.