Auktionshuset Sten von Scheele AB

Skåne län

Information

Auktionshuset Sten von Scheele AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Auktionshuset Sten von Scheele AB finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Auktionshuset Sten von Scheele AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Auktionshuset Sten von Scheele AB har haft sedan 1996-01-01. Auktionshuset Sten von Scheele AB har funnits sedan och 1995-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Auktionshuset Sten von Scheele AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Stamdikesg. 8, 216 21, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-301119.

Malmö arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Idag är Auktionshuset Sten von Scheele AB Privat, ej börsnoterat.

Auktionshuset Sten von Scheele AB har idag 556510-3016 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -von Schéele, Agneta Ellen Sigrid -von Schéele, Sten Olof Martin är den som för stunden ansvarar för Auktionshuset Sten von Scheele AB

Bolaget skall bedriva auktionsverksamhet, handel med konst, böcker och antikviteter, konsultverksamhet inom konst- och antikvitetsbranschen, design, IT-verksamhet företrädesvis inom webbdesign, handel med och förvaltning av värdepapper samt bedriva sjukvård och idka annan därmed förenlig verksamhet.

I Auktionshuset Sten von Scheele AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är von Schéele, Sten Olof Martin som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, von Schéele, Agneta Ellen Sigrid som är född 1946 och har titeln Suppleant, Raue, Bertil Ulf Moritz som är född 1947 och har titeln Revisor, Wallin, Claes-Stefan som är född 1962 och har titeln Revisorssuppleant, BDO Malmö Kommanditbolag som är född och har titeln Revisor, .