Nordic Drugs Aktiebolag

Skåne län

Information

I Malmö finns det ett Aktiebolag som heter Nordic Drugs Aktiebolag. Det finns flera verksamheter som liknar Nordic Drugs Aktiebolag i Skåne län. Malmö är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Nordic Drugs Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1995-01-01 och det finns flera verksamheter som är det i Skåne län.

Sedan 1995-01-12 så har Nordic Drugs Aktiebolag varit registrerat och sedan 1995-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Nordic Drugs Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler verksamheter som är det i Malmö.

Vill man komma i kontakt med Nordic Drugs Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Geijersg. 2 A, 216 18, Limhamn. Vi ni istället prata med Nordic Drugs Aktiebolag så kan ni göra det på 040-366600.

Bolaget skall tillverka, utveckla och idka handel med medicinska, diagnostiska, farmaceutiska och kemisk-tekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och agenturer för sådana produkter och idka därmed förenlig verksamhet samt idka finansiell verksamhet, dock inte sådan verksamhet som avses i Bankrörelselagen eller lagen om kreditmarknadsbolag.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Löfgren, Anders Theodor som är född 1959 och har titeln Extern VD, Schram, Hans som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Froborg, Jan Åke Oskar som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Stokholm, Kenneth som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Bogren, John Erik som är född 1953 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Löfgren, Anders Theodor -Schram, Hans Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Nordic Drugs Aktiebolag har 556505-5141 som sitt organisationsnummer.