LEFA Yttre Miljö AB

Skåne län

Information

I Malmö finns det ett Aktiebolag som heter LEFA Yttre Miljö AB. Det finns flera företag som liknar LEFA Yttre Miljö AB i Skåne län. Malmö är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

LEFA Yttre Miljö AB är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1996-01-01 och det finns flera bolag som är det i Skåne län.

Sedan 1995-01-13 så har LEFA Yttre Miljö AB varit registrerat och sedan 1995-01-01 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är LEFA Yttre Miljö AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler företag som är det i Malmö.

Vill man komma i kontakt med LEFA Yttre Miljö AB så kan man gör det genom att posta ett brev till Scheeleg. 11, 212 28, Malmö. Vi ni istället prata med LEFA Yttre Miljö AB så kan ni göra det på 040-6806950.

Bolaget skall direkt eller genom delägarskap i andra bolag utföra städservice, fastighetsskötsel, fastighetsunderhåll, markskötsel på entreprenad inklusive snöröjning och halkbekämpning, sopning av gator, bostadsområden, kontors- och industriområden, garage, parkvägar och trottoarer, saneringsarbete i samband med olje-, brand- och vattenskador, klottersanering, driva handel med förbrukningsvaror och maskiner inom hela vårt verksamhetsområde, åkeri- och speditionsverksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Land, Per Arne Stefan som är född 1966 och har titeln VD, Land, Per Arne Stefan som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Land, Sven-Olof Herbert som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Baric, Nikola som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Land, Sven Olof Peter som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Baric, Ann-Sofie Carina som är född 1969 och har titeln SuppleantHolm, Anne Gisela som är född 1975 och har titeln Suppleant, Land, Hilly Anita Linnéa som är född 1944 och har titeln Suppleant, Cressy, Mikael som är född 1952 och har titeln RevisorA & C Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna -suppleanterna .

LEFA Yttre Miljö AB har 556503-3189 som sitt organisationsnummer.