Lennart Herslow Invest Aktiebolag

Skåne län

Information

Lennart Herslow Invest Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Lennart Herslow Invest Aktiebolag finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Lennart Herslow Invest Aktiebolag som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1994-09-26. Men sedan 1998-01-01 så har Lennart Herslow Invest Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Generalsg. 5, 211 33, Malmö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Lennart Herslow Invest Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 040-101460.

Malmö arbetar för att verksamheter som Lennart Herslow Invest Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Lennart Herslow Invest Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, äga och driva jordbruk och skogsbruk med binäringar, bedriva avelsverksamhet och träning med hästar samt veterinärverksamhet, bedriva värdepappershandel, dock ej sådan verksamhet som avses i Bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Lennart Herslow Invest Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Lennart Herslow Invest Aktiebolag och det är följande personer, Herslow, Manon Ebba Maria som är född 1940 och har titeln VD, Herslow, Manon Ebba Maria som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Brandt, Kerstin Barbro Irene som är född 1942 och har titeln Suppleant, Nilsson, Lars Anders Per som är född 1965 och har titeln Revisor, Dorselius, Karin Cecilia Maria som är född 1979 och har titeln Revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Lennart Herslow Invest Aktiebolag är 556494-9948.