Tryckfolket Holding AB

Skåne län

Information

Tryckfolket Holding AB är ett av många verksamheter som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Tryckfolket Holding AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Tryckfolket Holding AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1994-09-26.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Emilstorpsg. 26, 213 64, Malmö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Tryckfolket Holding AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Malmö arbetar för att verksamheter som Tryckfolket Holding AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Tryckfolket Holding AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget skall bedriva tryckeriverksamhet direkt eller indirekt genom dotterbolag, äga och förvalta värdepapper och annan lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Tryckfolket Holding AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av -Andersson, Ulf Patrick i förening med en av -Hansson, Mats Göran -Lemvall, Kaj Göran.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Tryckfolket Holding AB och det är följande personer, Andersson, Ulf Patrick som är född 1970 och har titeln VD, Andersson, Ulf Patrick som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Mats Göran som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Houltzén, Bengt Arne som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Lemvall, Kaj Göran som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Christensson, Kent Thomas Walter som är född 1962 och har titeln Revisor.Deloitte AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Tryckfolket Holding AB är 556492-9874.