Säve Byggteknik Aktiebolag

Skåne län

Information

Säve Byggteknik Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Säve Byggteknik Aktiebolag finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Säve Byggteknik Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Säve Byggteknik Aktiebolag som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1992-11-26. Men sedan 1993-01-01 så har Säve Byggteknik Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Mäster Nilsg. 1, 211 26, Malmö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Säve Byggteknik Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 040-437025.

Malmö arbetar för att verksamheter som Säve Byggteknik Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Säve Byggteknik Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av aktier, värdepapper, maskiner till företrädesvis byggindustrin, råvaror, metaller och konstföremål, idka konsultverksamhet inom områdena teknik, marknadsföring och företagsledning samt uthyra maskinell utrustning till företrädesvis byggindustrin ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Säve Byggteknik Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Haraldson, Sven Lars-Göran Då styrelsen ska bestå av 3 ledamöter och 0 suppleanter är styrelsen inte fulltalig. Ordförande saknas..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Säve Byggteknik Aktiebolag och det är följande personer, Haraldson, Sven Lars-Göran som är född 1944 och har titeln VD, Haraldson, Sven Lars-Göran som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Haraldson, Carl-Johan Lars Fredrik som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Henriksson, Johan Fredrik som är född 1970 och har titeln Revisor, RESAM KOMMANDITBOLAG som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Säve Byggteknik Aktiebolag är 556453-2918.