Volito Aviation Finance Aktiebolag

Skåne län

Information

I Malmö finns det ett Aktiebolag som heter Volito Aviation Finance Aktiebolag. Det finns flera verksamheter som liknar Volito Aviation Finance Aktiebolag i Skåne län. Malmö är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Volito Aviation Finance Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera verksamheter som är det i Skåne län.

Sedan 1991-11-26 så har Volito Aviation Finance Aktiebolag varit registrerat och sedan 1992-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Volito Aviation Finance Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler verksamheter som är det i Malmö.

Vill man komma i kontakt med Volito Aviation Finance Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till S. Förstadsg. 4, 211 43, Malmö. Vi ni istället prata med Volito Aviation Finance Aktiebolag så kan ni göra det på 040-6603000.

Bolagets verksamhet skall i eget namn eller genom dotter- eller intressebolag: - bedriva luftfartsrörelse, innefattande utveckling, tillverkning, köp, uthyrning och försäljning av luftfartyg och luftfartygsutrustning - förvalta fast egendom, värdepapper och annan lös egendom - Bedriva affärsutveckling och konsultverksamhet, företrädesvis inom ovannämnda områden - idka härmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Granlund, Karl Axel som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Holmgren, Sven Erik som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Kristinsson, Sigurdur som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, KPMG AB som är född och har titeln Revisor, Melzig Henriksson, Eva Susanne som är född 1961 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna .

Volito Aviation Finance Aktiebolag har 556435-2952 som sitt organisationsnummer.