MTS Malmö Transport & Spedition AB

Skåne län

Information

MTS Malmö Transport & Spedition AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där MTS Malmö Transport & Spedition AB finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. MTS Malmö Transport & Spedition AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket MTS Malmö Transport & Spedition AB har haft sedan 1994-01-01. MTS Malmö Transport & Spedition AB har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till MTS Malmö Transport & Spedition AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Regnvatteng. 1, 212 23, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-187500.

Malmö arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är MTS Malmö Transport & Spedition AB Privat, ej börsnoterat.

MTS Malmö Transport & Spedition AB har idag 556433-3416 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för MTS Malmö Transport & Spedition AB

Bolaget skall bedriva speditions- och åkeriverksamhet samt transportförmedling, äga och förvalta aktier och andelar samt idka därmed förenlig verksamhet.

I MTS Malmö Transport & Spedition AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Singman, Bo Gösta som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Cederwald, Mats Göran som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Hantosi, Klara som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Hantosi, Paul som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Cederwald, Sten Göran som är född 1934 och har titeln Suppleant, Palm, Jan Robert som är född 1957 och har titeln RevisorÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .