Malmöhus Invest Aktiebolag

Skåne län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Malmö och Malmöhus Invest Aktiebolag är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Malmöhus Invest Aktiebolag är ett av dem. Statusen för Malmöhus Invest Aktiebolag är att Bolaget är aktivt.

Malmöhus Invest Aktiebolag är ett Aktiebolag och skapades 1991-09-16. Det finns flera olika verksamheter i Skåne län som är ett stort län. Malmö där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Malmöhus Invest Aktiebolag ska trivas.

Malmöhus Invest Aktiebolag är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1995-01-01. I Malmö så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Bolagets verksamhet skall vara att - utan att bedriva bankrörelse - idka finansieringsverksamhet genom att dels köpa, förvalta och försälja aktier i bolag, dels köpa, förvalta och försälja andelar i kommanditbolag, och dels lämna lån eller ikläda sig garantiförbindelser, med eller utan säkerhet, till bolag. Bolaget kan dessutom bedriva konsultverksamhet med inriktning på lednings- och organisationsfrågor, samt idka med ovan angivna verksamheter förenlig verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Malmöhus Invest Aktiebolag är momsregistrerat och det har de varit sedan 2001-06-06.

Idag är Malmöhus Invest Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter som är det idag i Malmö.

Vill man komma i kontakt med Malmöhus Invest Aktiebolag så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 040-330280.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Ljungälv, Lars Bernhard -Nelson, Håkan Gustav Emil Firman tecknas av -Samuelsson, Bo Lennart i förening med en av -Håkansson, Lars Ove -Ljungälv, Lars Bernhard Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

De som är på något sätt har med Malmöhus Invest Aktiebolag är Nelson, Håkan Gustav Emil som är född 1949 och har titeln Extern VD, Ljungälv, Lars Bernhard som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Håkansson, Lars Ove som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Samuelsson, Bo Lennart som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Görling, Thomas Holger som är född 1948 och har titeln Suppleant, Nilsson, Börje Lennart som är född 1941 och har titeln SuppleantErnst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Ganestam, Ingvar Nils-Gustaf som är född 1949 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .

Malmöhus Invest Aktiebolag har 556429-0392 som sitt organisationsnummer.