Almströms i Malmö Aktiebolag

Skåne län

Information

Almströms i Malmö Aktiebolag är ett av många företag som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Almströms i Malmö Aktiebolag finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Almströms i Malmö Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Almströms i Malmö Aktiebolag som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1991-01-14. Men sedan 1991-01-01 så har Almströms i Malmö Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Skivyxeg. 8, 213 76, Malmö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Almströms i Malmö Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 040-942850.

Malmö arbetar för att företag som Almströms i Malmö Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Almströms i Malmö Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Skåne län.

Bolaget skall driva handel med skrot samt utföra monteringsarbeten ävensom äga, förvärva och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed sammanhägande verksamhet.

Firmatecknare för Almströms i Malmö Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Almströms i Malmö Aktiebolag och det är följande personer, Almström, Lars Anders som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Almström, Lars Göran som är född 1936 och har titeln Suppleant, Kantoft, Denis Håkan Thomas som är född 1949 och har titeln Revisor, Dillon AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Almströms i Malmö Aktiebolag är 556417-2780.