Teknikportalen i Malmö AB

Skåne län

Information

I Malmö finns det ett Aktiebolag som heter Teknikportalen i Malmö AB. Det finns flera verksamheter som liknar Teknikportalen i Malmö AB i Skåne län. Malmö är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Teknikportalen i Malmö AB är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera verksamheter som är det i Skåne län.

Sedan 1990-08-08 så har Teknikportalen i Malmö AB varit registrerat och sedan 1990-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Teknikportalen i Malmö AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler verksamheter som är det i Malmö.

Vill man komma i kontakt med Teknikportalen i Malmö AB så kan man gör det genom att posta ett brev till Stampg. 14, 411 01, Göteborg. Vi ni istället prata med Teknikportalen i Malmö AB så kan ni göra det på .

Bolagets verksamhet är att bedriva projektutveckling inom fastighetsområdet, äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta aktier och andelar i andra företag samt att idka därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Syrén, Lars Peter som är född 1973 och har titeln Extern VD, Wikström, Karl Olof Roger som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Mårtensson, Thomas Roland som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Skiöld, Magnus Lars Erik som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Wikström, Carl Olof Christer som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Möller, Bert Willard som är född 1943 och har titeln RevisorAndersson, Jarl Erik Stefan som är född 1950 och har titeln Revisorssuppleant, SET Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder .

Teknikportalen i Malmö AB har 556402-7133 som sitt organisationsnummer.