Förvaltningsaktiebolaget Euroteam

Skåne län

Information

Förvaltningsaktiebolaget Euroteam hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Förvaltningsaktiebolaget Euroteam finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Förvaltningsaktiebolaget Euroteam tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har ej F-skatt. Förvaltningsaktiebolaget Euroteam har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Förvaltningsaktiebolaget Euroteam så kan ni göra det genom att skicka er post till V. Kanalg. 1, 211 41, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Malmö arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Förvaltningsaktiebolaget Euroteam Privat, ej börsnoterat.

Förvaltningsaktiebolaget Euroteam har idag 556402-2001 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Styrelsen skall bestå av 1 ledamot och 1 suppleant. är den som för stunden ansvarar för Förvaltningsaktiebolaget Euroteam

Bolaget skall förmedla nationella och internationella affärskontakter samt bedriva handel med fast och lös egendom inom fastighets- och byggnadsbranschen ävensom utföra konsult- förvaltnings- och finansiella tjänster huvudsakligen inom dessa verksamhetsområden samt inom områdena sport och idrott, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse och lag om kreditaktiebolag. Ävensom idka annan därmed förenlig verkamhet.

I Förvaltningsaktiebolaget Euroteam så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Öhlander, Per Arne Thomas som är född 1955 och har titeln Suppleant, Raue, Bertil Ulf Moritz som är född 1947 och har titeln Revisor, BDO Nordic Malmö Kommanditbolag som är född och har titeln Revisor, .