Resursus AB

Skåne län

Information

Resursus AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Resursus AB finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Resursus AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Resursus AB har haft sedan 1994-01-01. Resursus AB har funnits sedan och 1990-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Resursus AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Döbelnsg. 9, 291 31, Kristianstad men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 044-196611.

Malmö arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Resursus AB Privat, ej börsnoterat.

Resursus AB har idag 556400-8885 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Resursus AB

Bolaget skall bedriva redovisningstjänster och konsultativ stöd till företag i frågor rörande ekonomi och administration, ekonomisk och teknisk förvaltning av fastigheter, utbildning inom yrkestrafik och bokföring och redovisning och därmed förenlig verksamhet.

I Resursus AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johansson, Monica som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Stig Arthur som är född 1945 och har titeln Suppleant, Clemmedson, Hans Göran Tore som är född 1950 och har titeln Revisor, SET Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .