Hindbyhage Fastighets Aktiebolag

Skåne län

Information

Hindbyhage Fastighets Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Hindbyhage Fastighets Aktiebolag finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Hindbyhage Fastighets Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Hindbyhage Fastighets Aktiebolag har haft sedan 2004-04-15. Hindbyhage Fastighets Aktiebolag har funnits sedan och 2004-06-03 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Hindbyhage Fastighets Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till S:t Johannesg. 2, 211 46, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 040-6905730.

Malmö arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Hindbyhage Fastighets Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Hindbyhage Fastighets Aktiebolag har idag 556397-2222 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Bråhagen, Thomas Bertil -Johansson, Christer Bo Stig eller en av dem i förening med en av -Larsson, Ulla Cecilia -Mauritzson, Per Ingemar är den som för stunden ansvarar för Hindbyhage Fastighets Aktiebolag

Bolaget ska förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

I Hindbyhage Fastighets Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Bråhagen, Thomas Bertil som är född 1955 och har titeln Extern firmatecknare, Larsson, Ulla Cecilia som är född 1967 och har titeln Extern firmatecknare, Mauritzson, Per Ingemar som är född 1950 och har titeln Extern firmatecknare, Jarl, Anders Jörgen som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Christer Bo Stig som är född 1948 och har titeln Suppleant, Deloitte AB som är född och har titeln RevisorPersson, Mats Christer Roland som är född 1965 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .