LF-form Aktiebolag

Skåne län

Information

LF-form Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där LF-form Aktiebolag finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. LF-form Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket LF-form Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. LF-form Aktiebolag har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till LF-form Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Sporreg. 9, 213 77, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-948500.

Malmö arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är LF-form Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

LF-form Aktiebolag har idag 556388-8915 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för LF-form Aktiebolag

Bolaget skall bedriva försäljning av datateknisk utrustning samt idka därmed förenlig verksamhet.

I LF-form Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Fluur, Lars Olov Magnus som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Fluur, Maud Berta Marie som är född 1954 och har titeln Suppleant, Palm, Jan Robert som är född 1957 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .