Advokat Roland Tidén Aktiebolag

Skåne län

Information

Advokat Roland Tidén Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Advokat Roland Tidén Aktiebolag finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Advokat Roland Tidén Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Advokat Roland Tidén Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Advokat Roland Tidén Aktiebolag har funnits sedan och 1992-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Advokat Roland Tidén Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Kärleksg. 1, 211 45, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-120304.

Malmö arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Idag är Advokat Roland Tidén Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Advokat Roland Tidén Aktiebolag har idag 556385-9767 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Advokat Roland Tidén Aktiebolag

Bolaget skall under förutsättning av medgivande av Sveriges Advokatsamfunds styrelse uteslutande bedriva advokatverksamhet. Ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Advokat Roland Tidén Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Tidén, Nils Roland som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Malm, Kurt Anders Oscar som är född 1952 och har titeln Suppleant, Erlinder, Hans Georg Bo som är född 1950 och har titeln Revisor, Larsson, Ulla Anita Marietta som är född 1946 och har titeln Revisorssuppleant, Ehrlinders Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .