Stabenfeldt Aktiebolag

Skåne län

Information

Stabenfeldt Aktiebolag är ett av många företag som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Stabenfeldt Aktiebolag finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Stabenfeldt Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Stabenfeldt Aktiebolag som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1989-11-20. Men sedan 1990-01-01 så har Stabenfeldt Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Ångbåtsbron 1, 211 20, Malmö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Stabenfeldt Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 040-6654100.

Malmö arbetar för att företag som Stabenfeldt Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Stabenfeldt Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Skåne län.

Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Stabenfeldt Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -ledamöterna i förening med -Frennesson, Lena Charlotte Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Stabenfeldt Aktiebolag och det är följande personer, Frennesson, Lena Charlotte som är född 1970 och har titeln Extern firmatecknare, Hansen, Jens Otto Skåra som är född och har titeln VD,Bosatt utomlands inom EES, Hansen, Jens Otto Skåra som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Tönnesson, Alf Lennart som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Höyland, Arne Björn som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Karlsson, Rolf Olov Anders som är född 1949 och har titeln Revisor.Willfors, Hans Magnus som är född 1963 och har titeln Revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Stabenfeldt Aktiebolag är 556377-8108.