rabe.se AB

Skåne län

Information

rabe.se AB är ett av många verksamheter som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som rabe.se AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

rabe.se AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

rabe.se AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1989-06-26. Men sedan 1989-01-01 så har rabe.se AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Blågård, 276 35, Borrby. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på rabe.se AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0411-556432.

Malmö arbetar för att verksamheter som rabe.se AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för rabe.se AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget skall idka reklam och marknadsföring, idékonsultion, framställning av original och trycksaker, fotografering och illustrationer ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för rabe.se AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till rabe.se AB och det är följande personer, Rabe, Lars Thomas som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Lidberg Rabe, Anne-Charlotte som är född 1957 och har titeln Suppleant, Andersson Eneberg, Åsa Cecilia som är född 1964 och har titeln Revisor, Albertsen, Nils Vilhelm som är född 1955 och har titeln Revisorssuppleant, SET Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för rabe.se AB är 556364-3567.