Alvorada Aktiebolag

Skåne län

Information

Alvorada Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Alvorada Aktiebolag finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Alvorada Aktiebolag som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1988-11-22.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Alvorada Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 040-263035.

Malmö arbetar för att verksamheter som Alvorada Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Alvorada Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget skall äga och förvalta värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Alvorada Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Alvorada Aktiebolag och det är följande personer, Bjurman, Torsten K J Flemming som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Lennstrand, Bertil Rune Christer som är född 1948 och har titeln Suppleant, Arnshed, Tom Jerry som är född 1961 och har titeln Revisor, BDO Nordic Trelleborg AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Alvorada Aktiebolag är 556340-9316.